செல்வி தேனுகா

பூப்புனித நீராட்டு விழா

திகதி 09.04.2017
வசிப்பிடம் puberty ceremony

லோகன் ராசையா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 03.04.2017
வசிப்பிடம் canada

கார்த்திகேசு நகுலேஸ்வரன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 26.03.2017
வசிப்பிடம் கனடா ரொரன்றோ

செல்வன் புஸ்பநாதன் நிதுஷன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 21.03.2017
வசிப்பிடம் தேசிகர் வீதி,காரைதீவூ 12

செல்வி கமலகுமாரன் சுஜானா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 12.03.2017
வசிப்பிடம் கனடா ரொரன்றோ

DR. சத்தியமூர்த்தி (Jaffna teaching hospital Director)

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 16.03.2017
வசிப்பிடம்

கதிரவேலு கீதன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 14.03.2017
வசிப்பிடம் பரிஸ்

Dr.Varatharajah

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 03.3.2017
வசிப்பிடம் america

செல்வி தர்மராசா லக்சி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 24.02.2017
வசிப்பிடம்

செல்வி ஜெனனி குமார்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 14.02.2017
வசிப்பிடம் கனடா ரொரன்றோ

செல்வி நிரூபா சுரேஷ்குமார்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 13.02.20
வசிப்பிடம் கொடிகாமம்

திரு.திருமதி உதயசீலன் மனோன்மனி

திருமண வாழ்த்து

திகதி 11.02.2017
வசிப்பிடம்