செல்வி தெய்வேந்திரலிங்கம் சாதுரியா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 04.10.2017
வசிப்பிடம் தேவகோட்டை இந்தியா

செல்வன் ஜெயசிறில் பேருஷ்ஜன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 04.10.2017
வசிப்பிடம் காரைதீவு

செல்வன் சுந்தரமனோகர் டோகிஷன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 01.10.2017
வசிப்பிடம் காரைதீவு

செல்வன் ஜெயக்குமார் ஜெயகனேஷ்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 02.09.2017
வசிப்பிடம் யாழ்ப்பாணம்

செல்வன்.எஸ். சஜீத்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 01.09.2017
வசிப்பிடம் களுவாஞ்சிகுடி

திரு.திருமதி அகிலன் ஷர்மி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 26.08.2017
வசிப்பிடம் கனடா ரொரன்றோ

செல்வன். கிரிசாந் மகாதேவன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 28.07.2017
வசிப்பிடம் காரைதீவு

திரு ப.உதயராசா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 27.10.2017
வசிப்பிடம்

செல்வி கீத்தனா கீதன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 20.07.2017
வசிப்பிடம் பிரான்ஸ்

செல்வன் விஜயகுமார் விகாஷ்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 22.07.2017
வசிப்பிடம் யாழ்ப்பாணம், கோண்டாவில்

திரு.வீரகத்தி கிருஸ்ணமூர்த்தி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 21.07.2017
வசிப்பிடம் காரைதீவு