திரு. செல்வச்சந்திரன்

திருமண வாழ்த்து

திகதி 04/09/2016
வசிப்பிடம் Belgium

திரு. திருமதி கரன் ஜெனிஷா

திருமண வாழ்த்து

திகதி 29/08/2016
வசிப்பிடம் Swiss

திரு. திருமதி சுதன் ரதி

திருமண வாழ்த்து

திகதி 01/03/2016
வசிப்பிடம் London

செல்வன் அக்ஸஜன்

9வது பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 31/08/2016
வசிப்பிடம் London

திரு. துரைசாமி துரைராசா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 31/08/2016
வசிப்பிடம் களுவாஞ்சிகுடி

செல்வன் ஸ்ரீபரன் அர்தித்யன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 26/08/2016
வசிப்பிடம் France

செல்வி ஜஸ்மி

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 24/08/2016
வசிப்பிடம் கல்வியன்காடு, யாழ்ப்பாணம்

திரு. திருமதி துரை கணேசலிங்கம்

திருமண வாழ்த்து

திகதி 24/08/2016
வசிப்பிடம்

திரு. திருமதி கிருஷ்ணமூர்த்தி சதாதேவி

திருமண வாழ்த்து

திகதி 23/08/2016
வசிப்பிடம் காரைதீவு

செல்வி சோபியா

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 16/08/2016
வசிப்பிடம் பிரான்ஸ்

செல்வி நேமி பாலன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 11.08.2016
வசிப்பிடம் France

செல்வன் நடராஜா ஜயந்தன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

திகதி 11.08.2016
வசிப்பிடம் காரைதீவு 11