தற்போதைய வடமாகாணசபை நிலவரம் தொடர்பாக கனடா TNA தலைவர் க.குகதாசன் அவர்களின் கருத்து.(video)

அதிசய உலகம்

Bigg Boss 18th August..

மேலும்..

தற்போதைய வடமாகாணசபை நிலவரம் தொடர்பாக,
கனடா TNA தலைவர் க.குகதாசன் அவர்களின் கருத்து.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்