முரண்பாடுகள்….!!

அதிசய உலகம்

Bigg Boss 18th August..

மேலும்..

ரோட்டோரம் பசியோடு
கூட்டாக அலைவார்கள் பலர்
ஹோட்டலில் சிவாஜி பாட்டில்
கூத்தாடி மகிழ்வார்கள் சிலர்

படிக்கப் பணம் இன்றி
பாய் கடையில் மாய்கின்றார் பலர்
அடிக்கடி உம்றான்னு
ஆகாய விமானத்தில் சிலர்

தப்பான வழி நடந்து
அப்படியே தொழுகையின்றி பலர்
தொப்பி போடும் விவாதத்தில்
தொடராக ஈடுபடுவார் சிலர்

உடல் மறைக்கும் ஆடைக்காய்
கடன் வாங்கி உடுப்பார்கள் பலர்
ஒடேல் சென்று லட்சத்தில்
படாடோபம் காட்டுவார் சிலர்.

குடியேற்ற வழியின்றி
குடிசைகளில் அகதிகளாய் பலர்
கொடியேற்றி லைட் போட்டு
களியாட்டம் செய்வார்கள் சிலர்.

கொட்டும் மழை நின்று
கூதலில் தொண்டு செய்வார் பலர்
கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டு
கண்டபடி கொமண்ட் செய்வார் சிலர்

பட்டம் பல பெற்றும்
பாதையிலே வேலையின்றிப் பலர்
எட்டாம் வகுப்புமின்றி
இங்காட்சி செய்கின்றார் சிலர்

இந்த அவலங்கள்
எப்போதும் மாறாது
நிந்தனைக்காய் எழுதவில்லை
சிந்தனைக்கு எழுதினேன்.

Mohamed Nizous

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்