நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் விளையாட்டுத்துறை சமூகநல அமைச்சின் அனுசரணையில் தமிழீழ சுதந்திர சாசன கிண்ணத்திற்கான வலைப்பந்தாட்ட, கரப்பந்தாட்ட போட்டிகள்

அதிசய உலகம்

Jolly tutorial training

மேலும்..
நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் விளையாட்டுத்துறை சமூகநல அமைச்சின் அனுசரணையில் தமிழீழ சுதந்திர சாசன கிண்ணத்திற்கான வலைப்பந்தாட்ட, கரப்பந்தாட்ட போட்டிகள் அமெரிக்காவில் cunningham park  என்னும் இடத்தில் புரட்டாதி 10ந் திகதி நடைபெற்றது

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்