கல்முனை நகரில் SingTel Smart Store கோலாகலத் திறப்புவிழா எதிர்வரும் 05.10.2016…

திறப்புவிழாவினை ஒட்டி வசேட விலைக் கழிவுகளுடன் SingTel Smart Store..

…உடன் நாடுங்கள்…

14528437_1181483301909752_1721202206_n

1

 

untitled-3

untitled-4

untitled-5

untitled-6

untitled-7

untitled-8

untitled-9

untitled-10

zzz