“சொல்லிசை புலவர்” விரைவில்….

நவீன கவிஞனாம்
பாரதி வழிவந்த புரட்சிக் கவிஞர்கள்….
தமிழ் இசையில் கால் பதிக்க வருகின்றனர்.
“சொல்லிசை புலவர்”

விரைவில்….

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்