இப்பவுள்ள பெண்களுக்கு சிகரட் பிடிக்கும் ஆண்களை பிடிப்பதில்லை காரணம் என்ன?? பதில சொல்லி காதலர் தின பரிசில்களை வெல்லுங்கள்

இப்பவுள்ள பெண்களுக்கு சிகரட் பிடிக்கும் ஆண்களை பிடிப்பதில்லை காரணம் என்ன?? இதற்கான பதில்களை 0711921300 என்ற இலக்கத்திற்கு SMS செய்து பெறுமதிமிக்க காதலர் தின பரிசில்களை வெல்லுங்கள்.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்