திருகோணமலை வெருகலம்பதி சித்திரவேலாயூதH ஆலயத்திற்கு தேH அமைக்கப்படுவதற்கான வேலைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருகோணமலை வெருகலம்பதி சித்திரவேலாயூதH ஆலயத்திற்கு தேH அமைக்கப்படுவதற்கான வேலைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பணி ஆலய போசகரும்இ ஆலய தலைவருமானஇ வெருகல் பிரதேச செயலாருமான மா.தயாபரன் தலைமையில் ஆலயத்தில் கோலாகலமாக இடம்பெற்றது. இந்த நிகழ்வில் கிராம மக்களும்இ ஆலய நிருவாக சபையினரும் கலந்து சிறப்பித்தனH.

சித்திரத் தேH ஆரம்பத்திற்கான பூசைகள் யாவூம் ஆலய உற்சவகுரு கிரியாதிலகம் பிரம்மஸ்ரீ ஆ.ரமேஸ்வரக் குருக்கள்இ ஆலய குரு சிவஸ்ரீ வ.மதிகரக்குருக்கள் ஆகியோரின் தலைமையில் கிரியைகளுடனும்இ ஆசீHவாதத்துடனும் சுபவேளையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

தேH சிற்பிகள் வ.சிறிதரன் தலைமையிலான சன்னதியான் சிற்பாலயம் உடுவில் குழுவினH சித்திரத் தேH அமைக்கப்படவூள்ளதுடன்இ ஆலய உற்சவகாலத்தில் திருப்பணிச்ச பையில் நிதியூதவிகளை வழங்க முடியூம்.

திங்கட்கிழமை காலை வெருகலம்பதி சித்திரவேலாயூதH ஆலய தீHத்தோற்சவம்; இடம்பெற உள்ளது.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்