எங்கள் வாழ்வும் வளமும்!! யாழ்ப்பாண இயற்கை

வேகமாக மாறிப்போகும் எங்கள் வாழ்க்கை சூழலில் இந்த இயற்க்கை விழுமியங்களும் மாறிக்கொண்டே போகிறது அங்கங்கே காணப்படும் ஒருசில விடயங்களை தொகுத்துள்ளோம் .

பகிர்ந்து நம் அடுத்த பரம்பரை வரை நகர்த்தி செல்லுங்கள் .

 

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்