அஸ்ரப்….

கட்சி வளர்த்தெடுத்து
வெச்சவர சுமந்த ஹெலி
பச்ச மர மலையில
விழுந்ததென்னு சொன்னாக
விழுந் தது ஏன் என்று
விளங்கயில்ல கண்ணாத்தா

பட்டி தொட்டி எல்லாமே கட்சி கட்டிக் காத்தவரு
முட்டி விழுந்து இறந்தார் என்று சொன்னாக
சொன்னவங்க வார்த்தையிலே சுத்தமில்ல
அடி சின்னக்கண்ணு பலரும் அத ஒத்துக்கல

பெற்ற கருப்பெட்டிய பிறகு வந்த அறிக்கைகள
கட்டி அதை மூலையில போட்டாக
கட்டுக் கதை எத்தனையோ கட்டுக் கதை
அதை மொத்தமாக நம்ம சனம் ஒத்துக்கல்ல

 

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்