இனிய பொங்கல் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

இனிய பொங்கல் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

 

வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம்

வாடினேன் என வாடிய வள்ளலார்

காட்டிய வழியில் வாழ்ந்தால்

அல்லவை தேய்ந்து அறம் பெருகும்!

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்