இலங்கையர்கள் விசா இன்றி எந்தெந்த நாடுகளுக்கு செல்ல முடியும் எனத் தெரியுமா?

இலங்கையர்கள் விசா இன்றி எந்தெந்த நாடுகளுக்கு செல்ல முடியும் எனத் தெரியுமா?


2018ஆம் ஆண்டிற்கான பலமான கடவுச்சீட்டு சுட்டெண் பட்டியல் அண்மையில் வெளியாகியிருந்தது.

இந்த பட்டியலில் இலங்கை கடவுச்சீட்டிற்கு 88 வது இடம் கிடைத்திருந்தது.

இந்த நிலையில், இலங்கை கடவுசீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் விசா இன்றி 38 நாடுகளுக்கு பயணிக்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

அதற்கமைய அவ்வாறு விசா இன்றி பயணிக்க கூடிய 38 நாடுகளின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

அந்த பட்டியலுக்கமைய,

Bahamas
Barbados
Bolivia
Cambodia
Cape Verde
Comoros
Cote d’Ivoire (Ivory Coast)
Djibouti
Dominica
Ecuador
Gambia
Grenada
Guinea-Bissau
Haiti
India
Indonesia
Kenya
Lesotho
Madagascar
Maldives
Mauritania
Mauritius
Micronesia
Mozambique
Nepal
Palau
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Samoa
Senegal
Seychelles
Singapore
St. Vincent and the Grenadines
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணிக்க முடியும் என குறிப்பிடப்படுகின்றது

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்