உலகில் மிகப்பெரிய நண்டு!!

‘Coconut Crab’ எனப்படும் இவ்வகை நண்டுகளே உலகில் வாழும் மிகப்பெரிய நண்டு இனமாகும்.

இவை 3 அடி நீளம் வரை வளரக்கூடியவை. 4 முதல் 5 கிலோ வரையான எடையையும் கொண்டிருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்