சீன – இலங்கை புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை

சீன வணிக நிறுவனங்களுடனான பங்களிப்புடன் அபிவிருத்தி திட்டங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் உயர்தர பந்தோபஸ்துடன் இந்நிறுவனங்களுக்கு சேவை ஆற்றவேண்டிய உயிராக்க விளைவான தேவை எழுந்துள்ளது. பொறுப்பான தடுப்பு மற்றும் பந்தோபஸ்து சேவைகளை வழங்குவதற்கு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் வெறும் நுணுக்கமான கண்காணிப்பு உபகரணங்களை பொருத்துவதிலும் பார்க்க இலங்கையிலும் சீனாவிலும் உள்ள அதிசிறந்த தடுப்பு மற்றும் பந்தோபஸ்து முகவர்களுக்கிடையே பங்குடமை ஒன்றை ஏற்படுத்திக் கொள்வது தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தது.

முழுமையாக அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான LRDC Services Private Limited மற்றும் Hua Tai Zong Heng Security Technology (Pvt) Limited நிறுவனங்களுக்கிடையே பல தொடர் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டதை அடுத்து கட்டிட நிர்மாண பொறியியல், துறைமுக அபிவிருத்தி, நெடுஞ்சாலை அபிவிருத்தி ஆகியவற்றை சேர்ந்த சீன நிறுவனங்களுக்கு நிபுணத்துவ, ஒருங்கிணைந்த தீர்வுகளை வழங்குவதென சரியாக இனம் காணப்பட்டமை காரணமாக ஒத்துழைப்பு கட்டமைப்புக்குள் பல்வகை சீன தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவமும் இலங்கை ஆட்பல அபிவிருத்தியும் முகாமைத்துவ நிபுணத்துவமும் தேவைப்பட்டன. ஆதலால் குறித்த இரண்டு நிறுவனங்களும், பாரிய நகரம் மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாட்டலி சம்பிக ரணவக்கவின் முன்னிலையில் அண்மையில் வோட்டர்ஸ் எட்ஜில் இந்த உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டது.

பாரிய நகரம் மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் செயற்படும் இலங்கை காணி மீட்பு அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்தின் கீழுள்ள LRDC Services Private Limited நிறுவனமும் அரசாங்க துறைக்கு நாடு முழுவதும் 750 வேலைத் தளங்களையும் 4200க்கும் அதிகமான பயிற்றப்பட்ட ஆட்புல பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களையும் பயன்படுத்தும் ஏகபோக உரிமையை கொண்டுள்ளது. சுகாதார அமைச்சு, நீர்வள சபை, அநேகமான அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் நாடு முழுவதிலுமுள்ள அரசாங்க அமைப்புக்கள் ஆகியன இந்நிறுவனத்தின் வாடிக்கை நிறுவனங்களில் அடங்குகின்றன.

Hua Tai Zong Heng Security Technology (Pvt) Limited நிறுவனம் இலங்கையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதும் முன்னேற்றகரமான தொழில்நுட்ப அணுகுமுறைகளை பயன்படுத்துவதில் வல்லமையுள்ளதுமான China Security Technology Group Co Ltd நிறுவனம் தடுப்பு மற்றும் பந்தோபஸ்து வணிகத்தில் திறத்தொழிலையும் பேண்தகைமையையும் உறுதிப்படுத்த இத்தகைய தொழில்நுட்பங்களின் புதிய தீர்மானம் எடுக்கும் ஆற்றல்களை கொண்டுள்ளது. China Security Technology Group Co Ltd பிரதானமாக பாரிய முதலீட்டு திட்டங்கள், சீனாவின் பட்டுப் பாதை ஊடான நாடுகளில் உள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் சொத்துக்கள்,

நிலையான அல்லது நகரும் இடங்கள், பௌதீக மற்றும் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு, பிரமுகர்கள் பாதுகாப்பு, தரை அல்லது கடல்மார்க்க சரக்கு இடமாற்று பாதுகாப்பு, இடர் மதிப்பீடு மற்றும் ஆலோசனை, பாதுகாப்பு பயிற்சி, பொது பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப இடர்காப்பு நடவடிக்கை, உபகரணங்கள் வாடகைக்கு வழங்கலும் விற்பனையும் போன்றவற்றிற்கு பாதுகாப்பு சேவைகளையும் ஆதரவையும் வழங்குகிறது. China Security Technology Group Co Ltd அதன் விருந்தோம்பல் நாடுகளுடன் ஒத்துழைப்பையும் பரஸ்பரம் நம்பகரமான உறவுமுறைகளையும் ஏற்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் சர்வதேச பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலமும் சட்ட இசைவுடன் அதன் சர்வதேச பாதுகாப்பு பலத்தை கட்டியெழுப்ப உறுதி பூண்டுள்ளது.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்