நீ பணக்காரிதான் கடல் தாயே – கவிதைக்களம்

நீ பணக்காரிதான் கடல் தாயே – கவிதைக்களம்

கவிதை – காரையன் கதன்

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்