பிரமிள் விருது – 2018 

“வேலணை.Com” (கனடா) இன் நிதி அனுசரணையில் “தட்டுங்கள்.Com” (கனடா) இன் ஊடக பங்களிப்புடன் “மகுடம்” கலை இலக்கிய சமூக பண்பாட்டுக் காலாண்டிதழ் ஆண்டு தோறும் வழங்கவிருக்கும் “பிரமிள் விருது”ம் பிரமிள் நினைவுப் பேருரைத் தொடரும். 20-04-2019 இல் அமுத விழா காணும் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தில் பாரதிக்கு பின் மிகப் பெரும் இலக்கிய ஆளுமையாக கருதப்படும் உலகம் போற்றும் தமிழ் கவிஞர் பிரமிள் என அழைக்கப்படும் தர்மு சிவராம் நினைவாக கவிதைக்கு வழங்கப்படவிருக்கும் ” பிரமிள் விருது” தொடர்பான அறிவிப்பும் நிபந்தனைகளும்.

 உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் கவிஞர்கள் அனைவரும் இப் போட்டியில் பங்கு பற்ற முடியும்.

 இவ் விருதுக்காக கவிஞர்கள் 01-01-2018 தொடக்கம் 31-12-2018 வரையான காலப் பகுதியில் வெளியிட்ட தமது கவிதை நூலை/நூல்களை சமர்ப்பிக்கலாம். 

போட்டிக்கு கவிதை நூலின் மூன்று (3) பிரதிகள் அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும்.

ஒருவர் குறித்த காலப் பகுதியில் வெளியிட்ட எத்தனை கவிதை நூல்களையும் போட்டிக்கு அனுப்பலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு நூலிலும் தனித்தனியே மூன்று பிரதிகள் சுயமாக தயாரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும்.

கவிஞர்கள் சார்பாக பதிப்பகங்களும் கவிதை நூல்களை விருது தேர்வுக்காக அனுப்பி வைக்கலாம்.ஆனால் பரிசு கவிஞருக்கே வழங்கப்படும். 

போட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் நூல்/நூல்கள் குறித்த (2018) ஆண்டில் முதல் பதிப்பு கண்ட நூலாக இருக்க வேண்டும்.

கவிதைகள் தமிழில் சொந்த படைப்பாக இருக்க வேண்டும்.மொழிபெயர்ப்பு ,பிற மொழி தழுவல்,பல கவிஞர்களின் தொகுப்பாக இருக்கக்கூடாது. 

போட்டி இறுதித் திகதி 05-03-2019. இத் திகதிக்கு பின்னர் கிடைக்கும் நூல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டா.

முடிவுகள் அனைத்தும் 10-04-2019 அன்று அறிவிக்கப்படும்.

நூல்கள் வந்து சேரவேண்டிய தபால் முகவரி : w.michael Collin The Editor of Magudam 90, Bar Road, Batticaloa, Sri Lanka. Phone: 0774338878 E.mail: magudammichael@gmail.com # தேர்வான கவிதை நூலுக்கு விருதும் ,பணப்பரிசாக இலங்கை ரூபா 40000/= மும் , சான்றிதழும் சிறப்புப் பரிசாக பத்து(10) கவிதை நூல்களுக்கு சான்றிழும் 20-04-2019 அன்று நடைபெறவிருக்கும் பிரமிள் விருது விழா நிகழ்வில் வழங்கப்படும்.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்