தமிழர் பிரச்சினையை சர்வதேசம் தீர்த்து வைக்கும் என நம்புவதாகவும் நாட்டில் வாழும் மூவின மக்களும் ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கும் அரசியல் தீர்வு அவசியம் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவீந்திரன் கோடீஸ்வரனின் குறிப்பிட்டார்

தமிழர் பிரச்சினையை சர்வதேசம் தீர்த்து வைக்கும் என நம்புவதாக கூறினார். நாட்டில் வாழும் மூவின மக்களும் ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கும் அரசியல் தீர்வு அவசியம்  என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் குறிப்பிட்டார்.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்