புத்தளம் மாவட்டத்தில் கடும் வரட்சி – 45 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு

புத்தளம் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வரட்சி காரணமாக ஒன்பது பிரதேச செயலகப் பிரிவுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பிரதேசங்களில் 13427 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 45773 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

அந்தவகையில் ஆராச்சிக்கட்டு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1598 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 5719 பேர்களும் முந்தல் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 2041 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 7404 பேர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பள்ளம பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1823 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 6173 பேர்களும் நவகத்தேகம பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 148 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 392 பேர்களும்  பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அவ்வாறே வண்ணாத்தவில்லு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 455 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 1572 பேர்களும் மகாவெவ பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 2164 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 8238 பேர்களும் கருவலகஸ்வெவ பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1137 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 3348 பேர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் நாத்தாண்டி பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1019 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 3365 பேர்களும் மற்றும் மகாகும்புக்கடவல பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 3042 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 9562 பேர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஒன்பது பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் குடிநீருக்கு அதிக தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றதுடன், அனர்ந்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் ஊடாக 10206 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 35805 பேர்களுக்கு வவுசர் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருவதாக அந்நிலையம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

மாவட்டத்திலுள்ள பல குளங்கள், குட்டைகளில் நீர் வற்றியுள்ளதாலும் மேச்சல் நிலங்கள் இல்லாமலும் கால் நடைகள் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருவதுடன் அதிகளவிலான ஏக்கர் வேளாண்மைச் செய்கையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்