தொழில்வாய்ப்புடன் இணைக்கப்பட்ட இலவச பயிற்சித்திட்டம்

தொழில்வாய்ப்புடன் இணைக்கப்பட்ட இலவச பயிற்சித்திட்டம்
வேகமாக மாறிவரும் எமது சமூகத்தில் கல்வி தொழில் என்றபெரும் சிக்கலான
கேள்வி அனைவரின் மத்தியிலும் உள்ளது .சிறந்த வருமானம் தரும் தொழில்
எது? தகுதியான உயர்கல்வி எங்குள்ளது போன்ற விடை தேடப்படும்
கேள்விகள் நிறைவே உள்ளது.

பாடசாலை கல்வியினை நிறைவு செய்கின்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும்
பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்வியற்கல்லூரிகளுக்கு செல்லும்
சந்தர்ப்பம்கிடைப்பதில்லை. இந்நிலையில் மாணவர்கள் பலர் அவர்களின்
பெறுமதியான காலத்தை வீணாக்கிவிடுகின்றனர். இத்தகைய
பிரச்சினைகளில் இருந்து மாணவர்கள் மீள்வதற்காக மூன்றாம் நிலை மற்றும்
தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழு (TVEC) 07 மட்டங்களைக் கொண்ட தேசிய
தொழிற்தகைமைகளை ( NVQ) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இலங்கையில் வழங்கப்படும் (NVQ) தகுதியானது உலகத்தில் உள்ள
அபிவிருத்தியடைந்த மற்றும் அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளிளும்
தொழிற்சார்திறன்களை உறுதிப்படுத்தும் முறை ஒன்றாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது .ஆகையால் சிறந்த தொழிற்சந்தைக்கு
நுழைவதற்கு தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட
பாடநெறி ஒன்றில் NVQ தேசிய தொழிற்தகைமையுடைய சான்றிதழை
பெற்றுக்கொள்வதே சிறந்த தீர்வாகும்.

இந்நிலையில் உலகத்தில் உள்ள அபிவிருத்தியடைந்த மற்றும்
அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளில் சிறுவர்களும் ,வயதான
பெரியவர்களின் மக்கள் தொகையும் அதிகரித்து வருவதால் தாதியர் Nurse
,தாதிஉதவியாளர் Nurse assistance , நோயாளிபராமறிப்பாளர் Care Giver
,மற்றும் சிறுவர் நிலையங்கள் பராமறிப்பாளர் Child Care Centre Operations
போன்றோறின் சேவை தொழில் ரீதியாக பெரும் தேவை உணரப்படுகின்றது.
இத்துறைகளில் தொழில்களை எதிர்பார்க்கும் இளைஞர்யுவதிகளை ஊக்கம்
அளிப்பதற்காக Amazon உயர்கல்வி நிறுவனம் , தொழில் பயிற்சி மற்றும்
திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சின் திறன்கள் துறைஅபிவிருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டம் முற்றிலும் இலவச NVQ பயிற்சித்திட்டத்தினூடாக
ஆரம்பித்துள்ளது .

1.நோயாளி பராமறிப்பாளர் (Care Giver _ NVQ-03)
2.முதியோர் பராமறிப்பாளர் (Care Giver -NVQ -04)
3.சிறுவர் நிலையங்கள் பராமறிப்பாளர் (Child Care Centre Operations -NVQ-04)

இந்த பாடத்திட்டத்தை நிறைவு செய்த பின்னர் மாணவர்ளுக்கு உள்நாட்டில்
மற்றும் வெளிநாடுகளான UK,AUSTRALIA,CANADA,NEW ZEALAND ஆகிய
நாடுகளில் தொழில் வாய்ப்பினையோ அல்லது உயர் கல்வியையோ
பெறுவதட்கான வாய்ப்புண்டு

இத் திட்டத்தில் இணைந்து இலவசமாக NVQ தகைமைபெற ஆர்வமுள்ள
இளைஞர்யுவதிகள் உங்கள் பெயர்,முகவரி,மாவட்டம் ஆகியவற்றை
0702837228எனும் இலக்கத்திற்கு SMS செய்வதன் மூலம் பதிவு செய்து
கொள்ள முடியும் ….

 

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்