இறக்குமதி செய்யப்படும் உணவுப் பொருட்களுக்கான தீர்வை வரி குறைப்பு!

இறக்குமதி செய்யப்படும் உணவுப் பொருட்கள் சிலவற்றுக்கான தீர்வை வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

வாழ்க்கைச் செலவுக்குழுவினால் இதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய இறக்குமதி செய்யப்படும் செத்தல் மிளகாய்க்கான தீர்வை வரியை 25 ரூபாயாலிருந்து 5 ரூபாய் குறைத்து 20 ரூபாயாக அறவிட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோன்று, இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு கிலோகிராம் மீனுக்கான தீர்வை வரியை 100 ரூபாயிலிருந்து 25 ரூபாய் குறைத்து 75 ரூபாயாக அறவிடவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்