டக்ளஸ், தொண்டமானுக்கும் அமைச்சுப் பதவி; முஸ்லிம்களுக்கு இடமில்லை

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச ஆகியோர் தலைமையிலான இடைக்கால அரசின் அமைச்சரவை இன்று சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டது.

ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று காலை நடைபெற்ற இந்ந நிகழ்வில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச உள்ளிட்ட 16 பேர் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ச முன்னிலையில் அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

புதிய அமைச்சரவையில்  டக்ளஸ் தேவானந்தா, ஆறுமுகம் தொண்டமான் ஆகிய இரு தமிழர்களுக்கு அமைச்சுப் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், முஸ்லிம்கள் எவருக்கும் அமைச்சுப் பதவி வழங்கப்படவில்லை.

புதிய அமைச்சர்களின் விபரம் வருமாறு:-

01) பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச – பாதுகாப்பு, சட்டம் – ஒழுங்கு, நிதி, பொருளாதார மற்றும் கொள்கைத் திட்டமிடல், புத்தசாசனம், கலாசார விவகாரங்கள், மத விவகாரங்கள், நகர அபிவிருத்தி, நீர் வழங்கல் மற்றும் வீட்டு வசதி அமைச்சர்

02) நிமல் சிறிபால டி சில்வா – நீதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட சீர்திருத்தங்கள் அமைச்சர்

03) ஆறுமுகம் தொண்டமான் – சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு அமைச்சர்

04) தினேஷ் குணவர்தன – வெளிவிவகாரம், திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிலாளர் மேம்பாட்டு அமைச்சர்

05) டக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்தொழில் மற்றும் நீரியல் வளத்துறை அமைச்சர்

06) பவித்ரா வன்னியாராச்சி – சுகாதாரம், சுதேச வைத்தியம், பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் விவகாரங்கள், சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சர்

07) பந்துல குணவர்தன – உயர் கல்வி, தகவல் தொடர்பாடல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சர்

08) ஜனக்க பண்டார தென்னக்கோன் – பொதுநிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அமைச்சர்

09) சமல் ராஜபக்ச – மகாவலி, விவசாயம், நீர்ப்பாசனம், கிராமிய அபிவிருத்தி, உள்நாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் பாவனையாளர் நலன் அபிவிருத்தி அமைச்சர்

10) டலஸ் அழகப்பெரும – கல்வி, விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர்

11) ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ – வீதி, நெடுஞ்சாலைகள் அபிவிருத்தி, துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சர்

12) விமல் வீரவன்ச – சிறிய நடுத்தர தொழில்துறை, கைத்தொழில் மற்றும் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சர்

13) மஹிந்த அமரவீர – பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமைத்துவம் மற்றும் மின்சக்தி எரிசக்தி அமைச்சர்

14) எஸ்.எம் சந்திரசேன – காணி விவகாரம், சுற்றாடல் மற்றும் வன ஜீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சர்

15) ரமேஷ் பத்திரன – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி விவசாய அமைச்சர்

16) பிரசன்ன ரணதுங்க – கைத்தொழில் ஏற்றுமதி, முதலீட்டு மேம்பாடு, சுற்றுலா மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சர்

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்