216 இலட்சம் ரூபா நிதி கல்மடுநகர் பிரதேசத்தின் 35 அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காக சிறிதரன் ஒதுக்கீடு!

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறீதரன் அவர்களால் பல்வேறு நிதி ஒதுக்கீடுகளின் கீழ் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் கல்மடுநகர் பிரதேசத்தின் வீதிகளின் புனரமைப்புக்கென, பல ஆலயங்களின் புனரமைப்புக்கென, பாடசாலைகளின் புனரமைப்புக்கென, பல விளையாட்டுக் கழகங்களுக்கு என மொத்தமாக 35 அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்காக 216 இலட்சத்து 80 ஆயிரம் (21.68 மில்லியன்) ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

நிதி ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள்…

1) தளபாடங்கள் கொள்வனவு – நாவல்நகர் கிராம அபிவிருத்திச்சங்கம் 50,000

2) விளையாட்டு உபகரணங்கள் கொள்வனவு – தம்பிராசா சனசமூக
நிலையம் 25,000

3) கட்டட புனரமைப்பு – நாவல்நகர் காலைக்கதிர் சனசமூகநிலையம் 200,000

4) வாழ்வாதார உதவி வழங்கல் – தருமபுரம் அன்னை நிலா முதியோர்
சங்கம் 35,000

5) வாழ்வாதார உதவி வழங்கல் – சம்புக்குளம் மாதர் கிராம
அபிவிருத்திச சங்கம் 100,000

6) சம்புக்குளம் சிறிமுருகன் கோயில் புனரமைப்பு 200,000

7) அணியிசைக்கருவி வழங்கல் – கிளிஃ இராமநாமபுரம் கிழக்கு
அ.த.க.பாடசாலை 120,000

8) விளையாட்டு உபகரணங்கள் கொள்வனவு – புனித அந்தோனியார்
விளையாட்டுக்கழகம் 40,000

9) பாடசாலை உபகரணங்கள் கொள்வனவு – கிளி/ தருமபுரம் இல. 01
அ.த. க பாடசாலை 120,000

10) விளையாட்டு உபகரணங்கள் கொள்வனவு – இளந்தாரகை
விளையாட்டுக்கழகம் (Stage 1) 50,000

11) விளையாட்டு உபகரணங்கள் – இளந்தாரகை விளையாட்டுக்கழகம் (Stage 2) 50,000

12) விளையாட்டு உபகரணங்கள் – கல்மடுநகர் விளையாட்டு கழகம் 50,000

13) கணனி ஆய்வுகூடம் அமைத்தல் – கிளி/ இராமநாதபுரம் கிழக்கு
அ.த.க.பாடசாலை 1,500,000

14) மைதான புனரமைப்பு – கல்லாறு கடல் மீன்கள் விளையாட்டுக்கழகம் 90,000

15) நாவல்நகர் வீதி புனரமைப்பு 2,000,000

16) ரங்கன் குடியிருப்பு வீதி புனரமைப்பு 2,000,000

17) புனித பிரான்சிஸ் சேவியர் தேவாலயப் புனரமைப்பு 500,000

18) புனித பத்தாம் பத்திநாதர் தேவாலயப் புனரமைப்பு 500,000

19) தருமபுரம் சிறீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயப் புனரமைப்பு 500,000

20) சம்புக்குளம் அம்மன் கோவில் புனரமைப்பு 500,000

21) மைதானப் புனரமைப்பு- கிளி/கல்மடுநகர் அ.த.க.பாடசாலை 550,000

22) தருமபுரம் 8ம் யுனிற் வீதிப் புனரமைப்பு தருமபுரம் கிழக்கு முNஃ53 2,000,000

23) சம்புக்குளம் நாவலடி வீதி புனரமைப்பு 2,000,000

24) மைதானப் புனரமைப்பு – சென் அன்ரனீஸ் விளையாட்டுக்கழகம் 500,000

25) தருமபுரம் பொது விளையாட்டு மைதானம் புனரமைப்பு 600,000

26) சூரிய மின்கல விளக்கு பொருத்துதல் – தருமபுரம் வைத்தியசாலை அருகாமை 500,000

27) சூரிய மின்கல விளக்கு பொருத்துதல் – நெத்தலியாறு அம்மன்
கோவில் அருகாமை 500,000

28, கல்மடுநகர் நாவல்நகர் வீதி புனரமைப்பு 2,000,000

29) சம்புக்குளம் மூலிகைப் பண்ணை வீதி புனரமைப்பு 2,000,000

30) நாவல்நகர் அந்தோனியார் தேவாலயம் புனரமைப்பு 200,000

31) தருமபுரம் 8ம் யுனிற் Prayer Mission தேவாலயப் புனரமைப்பு 200,000

32) சிறுவர்பூங்கா அமைத்தல் – கிளி/கல்மடுநகர் அ.த.க.பாடசாலை 500,000

33) மைதான புனரமைப்பு – கல்லாறு விளையாட்டுக்கழகம் 500,000

34) மைதான புனரமைப்பு – இளம்தாரகை விளையாட்டுக்கழகம் 500,000

35) மைதான புனரமைப்பு – கல்மடு விளையாட்டுக்கழகம் 500,000

இவ்வாறு 35 அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்காக 216 இலட்சத்து 80 ஆயிரம் (21.68 மில்லியன்) ரூபா நிதி கண்டாவளையின் பல இடங்களிற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது…

இதில் பல வேலைத்திட்டங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன சில வேலைத்திட்டங்கள் தற்போது வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்