தொற்று பரவலைதடுக்கும் தேசிய செயற்பாடு மையம் அறிவிப்பு…

தொற்று பரவலைதடுக்கும் தேசிய செயற்பாடு மையம் அறிவிப்பு மாத்துகம பிரதேச செயகாலகப்பிரிவில் ஓவிட்டிகல, பதுகம மற்றும் பதுகம நவ ஜனபதய பதுகம புதிய குடியிருப்பு கிராமம் )ஆகிய கிராமங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கிராமங்களாக பெயரிடப்பட் டிருப்பதாக கோவிட் 19 வைரசு தொற்று பரவலைதடுக்கும் தேசிய செயற்பாடு மையம் அறிவிப்பு

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்