கனடா நியூ ஸ்பைசி லாண்ட் (New Spicy Land Restaurant) உணவக ஊழியர்கள் நிதி பங்களிப்புடன் ஒருவேளை உணவுக்காக அந்தரிப்பவர்களுக்கு மதியபோசனம் வழங்கிவைப்பு…

கனடா நியூ ஸ்பைசிலாண்ட் (New Spicyland Restorant) உணவக ஊழியர்களின் நிதிப்பங்களிப்புடன் கைதடி சித்த போதனா வைத்தியசாலை நோயாளர்களைப் பராமரிப்பவர்கள் மற்றும் யாழ் மாவட்டத்தில் யாசகம் செய்பவர்கள், முதியவர்கள், அநாதைகள் போன்ற வறுமைநிலையில் உள்ள, ஒருவேளை உணவுக்காக அந்தரிப்பவர்களுக்கு அவர்களது நிதிப்பங்களிப்புடன் இன்று 23/09/2021 யாழ்/சாவகச்சேரி லவ்லி கிறீம் ஹவுஸ் ஊடாக மதியபோசனம் வழங்கி வைத்துள்ளனர்.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்