ரொரன்றோ தமிழ்ச்சங்கம் நடாத்தும் மாதாந்த இலக்கியக் கலந்துரையாடல்

ரொரன்றோ தமிழ்ச்சங்கம் நடாத்தும் மாதாந்த இலக்கியக் கலந்துரையாடல் நாளை 25-06-2016 சனிக்கிழமை மாலை 3:00க்கு இடம்பெற இருக்கின்றது.

முழுமையான விபரங்கள் கீழே,

kk