ஈழத்தின் பிரபல நாதஸ்வரக் கலைஞரான கே.பி.குமரன் குழுவினரின் சங்கீத இசைக் கச்சேரி வெகு விமரிசை