வெளிமாவட்ட மீனவர்களின் வருகையை எதிர்த்து திருகோணமலையில் பாரிய போராட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=TL_gaZvMo9E