வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் கோரிக்கைக்கு சம்மந்தன் நல்ல தீர்வு வழங்குவார்-ஸ்ரீநேசன் எம்.பி(காணொளி)