பிறந்தநாள் வாழ்த்து

தமிழ்.சி.என்.என் பணிப்பாளர் திரு. அகிலன் முத்துக்குமாரசுவாமி அவர்களுக்கு செல்வம் கஜந்தன் அவர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து செய்தி

அகவை நாள் என் நண்பனுக்கு
அகவை நாள்!

காந்தள் பூக்கும் மாதமதில்
பிரமன் தீட்டினான் அகிலன் என்றொரு
உயிர் ஓவியத்தை ..!

புரிந்து பேசுவதில் தோழனாய்
அறிவை புகுட்டும் ஆசானாய்
அன்பு கொள்வதில் அன்னையாய்..!

கொஞ்சும் மொழி பேசி
நெஞ்சை குளிர வைக்கும்
குழந்தை குணமவனுக்கு..!

மோனையது முத்தாரமாய்
மிளிர்ந்து முத்தை வாரியிறைக்குதண்ணை..!

நின்னை வாழ்த்தும் என்வாழ்த்துப்பாவை எதுகையும் ஏந்துதண்ணை எதிலும்
உன்னை ஏற்றம்காண வாழ்த்துதண்ணை..!

வெண்பாபல இயற்றுகிறேன்
கருகிடாத தமிழ்போல் நலமுடனும்
களிப்புடனும் வாழ வாழ்த்துக்கிறேன்..!

வண்ணக்கொடி நீயண்ணை
வாடாத தமிழ்போல்
வாழ வாழ்த்துக்கிறேன் நானும் உனை..!

வாழ்க வளமுடன்
மிளிர்க தமிழுடன் ..!

வாழ்த்துபவர் – செல்வம் கஜந்தன்