திருமண தின நல் வாழ்த்துக்கள்.

திரு.திருமதி பாஸ்கரன் சுஜிவினி அவர்களுக்கு 11 வது திருமண தின நல் வாழ்த்துக்கள்.

கல்முனை, ஆஸ்பத்திரி ஒழுங்கை, வசிப்பிடமாகக் கொண்ட திரு.திருமதி பாஸ்கரன் சுஜிவினி அவர்களுக்கு (29/08/2021) 11 ஆவது திருமண தின நல் வாழ்த்துக்கள்.

திரு.திருமதி பாஸ்கரன் சுஜிவினி அவர்கள்  இறைவன் அருளால் இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புடன் வளமும் நலமும் பெற்று வாழ அப்பா,அம்மா, பிள்ளைகள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர்.

திரு.திருமதி பாஸ்கரன் சுஜிவினி அவர்கள் எல்லா நலன்களும் பெற்று வாழ தமிழ் சி. என். என் குடும்பம் சார்பாகவும் வாழ்த்துகின்றோம்.

தகவல்

குடும்பத்தினர்.