பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

தென்மராட்சி மக்கள் தலைவனுக்கு இனிய அகவைதின நல்வாழ்த்துக்கள்

தென்மராட்சி மக்கள் தலைவனுக்கு
இனிய அகவைதின நல்வாழ்த்துக்கள்

கலாநிதி முத்துக்குமாரசுவாமி அகிலகுமாரன் J.P.

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சிக்காக தென்மராட்சி மண்ணில் பல்வேறு மக்கள் சேவையாற்றி, சமூகசேவைகளால் மக்கள் மத்தியில் நன்மதிப்புப் பெற்று, தென்மராட்சியில் மக்கள் பெருந்தலைவனாகி வருங்கால நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகிட வாழ்த்துக்கள்.

இவர் புதிய சுதந்திரன், தமிழ் சி.என்.என். ஆகியவற்றின் நிர்வாக இயக்குநரும் Dry Zone Development foundation (Sri Lanka) இன் தலைவரும், Hunger Free world Foundation (Canada) இன் ஸ்தாபகரும், தென்மராட்சி அபிவிருத்திக் கழகத்தின் உப தலைவரும் தொழிலதிபரும் ஆவார்.

இன்று பிறந்ததினம் காணும் கலாநிதி அகிலன் J.P. அவர்கள் வாழ்வில் சகல செல்வமும் பெற்று பதினாறு பேறும் பெற்று தொழிலில் மேன்மையும் சமூகத்தில் உயர் மதிப்பும் பெற்று, அரசியலில் பல்வேறு உயர் பதவிகள்’ கடந்து இந்நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் அளப்பெரும் சேவையாற்றி, மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்து, என்றும் தீர்க்க ஆயுளுடன் பல்லாண்டு பலநூறாண்டு வாழ்கவென வாழ்த்தி மனம்மிக மகிழ்கின்றேன்.

தெல்லியூர் லயன் சி.ஹரிகரன்
ஆசிரியர்,
புதிய சுதந்திரன், தமிழ்; சி.என்.என்.