7 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் காசிப்பிள்ளை செல்லத்துரை

தோற்றம்: 03.02.1939   -   மறைவு: 23.10.2009

 

அமரர் காசிப்பிள்ளை செல்லத்துரை

அப்பா நீங்கள் இப் பூவுலகை

விட்டு மறந்த போதும்

உங்களது ஆத்ம வழிகாட்டலும்

உங்களது நினைவுகளுடனும்

எமது வாழ்க்கை பயணம்

தொடரும் அப்பா-

பிரிவால் துயரும் குடும்பத்தினர்

டச்சு வீதி உடுவில்

நிகழ்வுகள்
தொடர்புகளுக்கு