கண்ணீர் அஞ்சலி

அமரர் செல்லப்பா குகதாசன்

தோற்றம்: 07.02.1944   -   மறைவு: 16.02.2016

குகன் மோட்டர்ஸ் ஸ்தாபகரும் உரிமையாளருமான அமரர் செல்லப்பா குகதாசன் (16.02.2016) காலமானார்.

Untitled-1

தகவல்
குகன் மோட்டர்ஸ் ஊழியர்கள்

நிகழ்வுகள்
தொடர்புகளுக்கு