முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் திரு சங்கரலிங்கம் மாணிக்கராசா

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் திரு சங்கரலிங்கம் மாணிக்கராசா

பிறப்பு-10.11.1952        இறப்பு-26.06.2014

திதி-14.07.2015

அன்பின் உறைவிடமாய் பாசத்தின்

திலகமாய் எம் கண்களின்

மணியாய் திகழ்ந்தெம்மை

வாழவைத்த தெய்வமே!

திடீரென எமைவிட்டுப்

பிரிந்தாலும் நீங்காத நினைவுகளுடன்

எம் நெஞ்சங்களில் நிலைத்து வாழ்வீ ர்.

உங்கள் பிரிவால் துயருறும்

மனைவி, பிள்ளைகள் மற்றும் குடும்பத்தினர்.

தொடர்பு-011 2396201  0778280784

 

நிகழ்வுகள்
திதி
திகதி : திதி-14.07.2015
இடம் : இல்லத்தில்
தொடர்புகளுக்கு
குடும்பத்தினர்
தொலைபேசி : 011 2396201
கைப்பேசி : 0778280784