மரண அறிவித்தல்

திருமதி சபாபதி அன்னலட்சுமி (பேபி)

deathnotice

நிகழ்வுகள்
பார்வைக்கு
திகதி : ஞாயிற்றுக்கிழமை 15 – 12 – 2013 அன்று மாலை 4 மணி தொடக்கம் 9 மணி வரை
இடம் : 8911 Woodbine Ave – Woodbine Hwy 7. இல் அமைந்துள்ள chapel Ridge Funeral Home
ஈமைக் கிரியைகள்
திகதி : 16 – 12 – 2013 திங்கள்கிழமை காலை 8 . 30 முதல் 11 . 30 வரை
இடம் : 8911 Woodbine Ave – Woodbine Hwy 7. இல் அமைந்துள்ள chapel Ridge Funeral Home
தகனம்
திகதி : 16 – 12 – 2013 அன்று மாலை 1.30ல் இருந்து 2.30 மணி
இடம் : Forest Lawn Mausoleum & Cremation Centre, 4570 Yonge St, North York, ON M2N 5L6.
தொடர்புகளுக்கு
டொலி (இந்தியா)
தொலைபேசி : 011 91 4443327979
கைப்பேசி : 91 9840280118
சூரியா (கனடா)
தொலைபேசி : 647 858 3385
சேளி (கனடா)
தொலைபேசி : 647 865 1028
ஜீவா (கனடா)
தொலைபேசி : 416 917 8135
தேவா சபாபதி (கனடா)
தொலைபேசி : 647 975 0524
மேளி (கனடா)
தொலைபேசி : 416 508 8748