இரா சம்பந்தன் தலைமையில் கூட்டமைப்பினர் திருகோணமலையில் வேட்புமனுத் தாக்கல்

https://www.youtube.com/watch?v=vaT4sY6m0l8