கண்டனப் பேரணியாகச் சென்ற இளைஞர்கள் யாழ். பொலிஸ் நிலையத்தை முற்றுகையிட முயன்றதால் பதற்றம்

https://www.youtube.com/watch?v=1TkiBbk8kHU&feature=youtu.be