கிளிநொச்சியிலும் வங்கி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=IduNfBVt0A0