கூட்டமைப்பினரிடமிருந்து எதனையும் வாங்கக் கூடாது!- கிளிநொச்சியில் இராணுவத்தினர் உத்தரவு

https://www.youtube.com/watch?v=W1PlbJ6Ufzk&feature=youtu.be