சம்பூர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்துக்கு நேரில் வந்த சம்பந்தன் எம்.பி

https://www.youtube.com/watch?v=mgm-o4NUNaY