சுன்னாகம் மின் உற்பத்தி நிலையத்தை உடனடியாக மூடுமாறு வலியுறுத்தி மருத்துவர்கள் உண்ணாவிரதம்

https://www.youtube.com/watch?v=nUBlt-j3m1c