ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கே ஆதரவு – இலங்கை தொழிலாளா் காங்கிரஸ் தெரிவிப்பு

https://www.youtube.com/watch?v=qKnM1-Vz3b0