தடைகளை தாண்டி விடைகளைக் காண்போம்! திருகோணமலையில் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்ற கூட்டமைப்பின் மே தினப் பேரணி

https://www.youtube.com/watch?v=rI7O-fvuMqA&feature=youtu.be