தமிழ் மக்கள் பேரவை அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் முதலமைச்சர் பேச்சு

https://www.youtube.com/watch?v=HdgIcGHFoe4