திருகோணமலையில் அனுட்டிக்கப்பட்ட லசந்த, சுகிர்தராஜன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

https://www.youtube.com/watch?v=39Ns3KwqGU0&feature=youtu.be