நிரந்தர வீட்டுத்திட்டம் கோரி உழவனூர் மற்றும் தம்பிராசபுரம் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=YVmo2ScbAag&feature=youtu.be