நிலத்தடி நீரில் கழிவோயில் பிரச்சினை: வடமாகாண சபை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? கந்தையா நீலகண்டன் கேள்வி

https://www.youtube.com/watch?v=jb6Nmiivslg