மலையக மக்கள் முன்னணியின் ஏற்பாட்டில் அட்டன் நகரில் கவனயீர்ப்பு போராட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=b7qE9S03xCc&feature=youtu.be