யாழிலும் புலி திரைப்படம் வெளியாகாததால் ரசிகர்கள் கொந்தளிப்பு

https://www.youtube.com/watch?v=s912Se3A6eY